Často kladené dotazy

Programy QuickPHOTO

Je možné si programy QuickPHOTO a rozšiřující moduly vyzkoušet před nákupem? Jak je program licencován?
 • Kterýkoliv z programů QuickPHOTO je možné si stáhnout a zkoušet po dobu 30 dnů bez dalších omezení.
 • Rozšiřující moduly podporují režim demoverze, který není časově omezen, avšak do vytvořených snímků nebo videí je vkládán vodoznak. Rozšiřující moduly vyžadují pro svou instalaci program QuickPHOTO – lze použít i 30denní zkušební verzi.
 • Zkušební verzi programu QuickPHOTO můžete nainstalovat i do počítače, kde je již nainstalován program QuickPHOTO 2.x. Tyto programy i jejich nastavení jsou nezávislé.
 • Pokud zakoupíte program QuickPHOTO, případně i rozšiřující moduly, obdržíte hardwarový klíč obsahující odpovídající licence. Program i rozšiřující moduly se po nalezení hardwarového klíče s příslušnou licencí automaticky aktivují.
 • V jednu chvíli může tuto licenci používat pouze jeden počítač. Pokud by tento počítač měl být nahrazen jiným, je možné převést hardwarový klíč s licencí na nový počítač. Pokud potřebujete další licence, kontaktujte svého dodavatele programu QuickPHOTO.

Která snímací zařízení jsou programy QuickPHOTO podporována?

Jak mohu získat nejnovější verzi programu QuickPHOTO?
 • Uživatelé programů QuickPHOTO 3.x si mohou zdarma stáhnout a aktualizovat program na nejnovější verzi ze sekce Ke stažení.
 • Uživatelé programů QuickPHOTO 2.x si mohou zdarma stáhnout a aktualizovat program na verzi 2.3 ze sekce Ke stažení – Archiv.
 • Upgrade programu QuickPHOTO ve verzi 2.x nebo starší na nejnovější verzi je možné zakoupit za zvýhodněné ceny. Také je možné program QuickPHOTO upgradovat na vyšší verzi (např. QuickPHOTO CAMERA na QuickPHOTO MICRO nebo na QuickPHOTO INDUSTRIAL). Pro cenovou nabídku kontaktujte svého dodavatele.

Jak zjistím, jestli program QuickPHOTO bude fungovat na novém počítači nebo jiném operačním systému?
 1. Obecně platí, že samotný program QuickPHOTO podporuje operační systémy Microsoft® Windows® XP/Vista/7/8.1/10/11 v 32bitové i 64bitové verzi.
 2. Na stránce s tabulkou kompatibility snímacích zařízení s operačními systémy si zkontrolujte podporu vašeho snímacího zařízení.
 3. Pokud používáte fotoaparát OLYMPUS®, tak si na stránce s tabulkou kompatibility zařízení pro zobrazení živého obrazu s operačními systémy zkontrolujte podporu vašeho zařízení pro zobrazení živého obrazu.
 4. Ze sekce Ke stažení si můžete stáhnout nejnovější ovladač hardwarového klíče pro váš operační systém. Programy QuickPHOTO jsou chráněny hardwarovým klíčem, který musí být připojen po celou dobu používání programu. Pokud máte starý hardwarový klíč na paralelní port (LPT), lze jej v případě potřeby vyměnit za USB klíč. Pro cenovou nabídku kontaktujte svého dodavatele. Režim paralelního portu v BIOSu počítače by měl být nastaven na ECP nebo ECP+EPP. Nedoporučujeme používat přídavnou kartu s paralelním rozhraním (LPT).
  Nový USB hardwarový klíč
  Nový USB hardwarový klíč

Co dělat, když se program QuickPHOTO nemůže připojit ke kameře či fotoaparátu?
 1. Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno a zda jsou správně nainstalovány jeho ovladače.
 2. Některé USB rozbočovače a prodlužovací kabely mohou způsobovat problémy. Nepřipojujte kameru do USB rozbočovače nebo USB prodlužovačky.
 3. Pokračujte v části věnované konkrétnímu snímacímu zařízení níže.

Zrcadlovky a bezzrcadlovky Canon® EOS

Kterou polohu voliče režimů nastavit pro ovládání fotoaparátu z počítače?
Pro automatický režim nastavte pozici Av, pro manuální režim nastavte pozici M.

Při stisknutí tlačítka Nasnímat nedojde k pořízení snímku.

Toto je výchozí chování všech bezzrcadlovek (řady EOS M a EOS R) bez připojeného objektivu. V nabídce fotoaparátu povolte možnost Uvolnit závěrku bez objekt. (Release shutter w/o lens). Podle typu fotoaparátu postupujte následovně (více informací získáte v uživatelské příručce vašeho fotoaparátu):

Canon EOS M50 a M200
 1. Zapněte fotoaparát a stiskněte tlačítko MENU.
 2. Přejděte na záložku Function settings (Nastavení funkce) a stiskněte tlačítko SET.
  Poznámka: fotoaparát EOS M200 obsahuje navíc záložku Bezdrátové nastavení.
 3. Přejděte do podnabídky 5, vyberte možnost Custom Functions(C.Fn) (Uživatel. funkce (C.Fn)) a stiskněte tlačítko SET.
 4. Vyberte možnost Release shutter w/o lens (Uvolnit závěrku bez objekt.) a stiskněte tlačítko SET.
 5. Vyberte možnost 1: Enable (1: Povolit) a stiskněte tlačítko SET.
 6. Pro opuštění nabídky fotoaparátu stiskněte třikrát tlačítko MENU.

Canon EOS R
 1. Zapněte fotoaparát a stiskněte tlačítko MENU.
 2. V nabídce Custom Functions / My Menu (Uživatelské funkce / Moje menu) přejděte do podnabídky 5 (C.Fn5: Others), vyberte možnost Release shutter w/o lens (Uvolnit závěrku bez objektivu) a stiskněte tlačítko SET.
 3. Zvolte možnost ON (Povolit) a stiskněte tlačítko SET.
 4. Pro opuštění nabídky fotoaparátu stiskněte dvakrát tlačítko MENU.

Canon EOS RP
 1. Zapněte fotoaparát a stiskněte tlačítko MENU.
 2. Přejděte do podnabídky 1 nabídky Custom Functions / My Menu (Uživatelské funkce / Moje menu), vyberte možnost C.Fn III: Operation/Others (C.Fn III: Obsluha/Jiné) a stiskněte tlačítko SET.
 3. Vyberte možnost Release shutter w/o lens (Uvolnit závěrku bez objekt.) a poté stiskněte tlačítko SET.
 4. Vyberte možnost 1: Enable (1: Povolit) a stiskněte tlačítko SET.
 5. Pro opuštění nabídky fotoaparátu stiskněte dvakrát tlačítko MENU.

Jak se vyhnout zobrazování nežádoucího okna při zapnutí či připojení fotoaparátu Canon® EOS k počítači?

Toto chování v operačním systému Windows® způsobuje funkce Přehrát automaticky, kterou lze vypnout následujícím postupem:

 • Microsoft® Windows® Vista/7/8/8.1/10/11
  Otevřete okno Ovládací panely, klikněte na kategorii Hardware a zvuk, dále na volbu Přehrát automaticky. V části Zařízení zvolte u položky odpovídající používanému fotoaparátu (např. Canon EOS 2000D) volbu Neprovádět žádnou akci.
  Poznámka: fotoaparát může být v tomto seznamu uveden vícekrát – pro každý USB port jednou. V takovém případě je doporučeno změnit nastavení u všech takovýchto záznamů.
 • Microsoft® Windows XP
  Zapněte fotoaparát a připojte jej k počítači. Otevřete okno Tento počítač, klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu fotoaparátu Canon® EOS a dále klikněte na volbu Vlastnosti. V zobrazeném okně se přepněte na záložku Události a v části Akce vyberte volbu Neprovádět žádnou akci. Potvrďte změny tlačítkem OK.

Fotoaparát se nedaří připojit z programu QuickPHOTO a nezobrazuje se ani ve Správci zařízení.

Takto se fotoaparát chová, pokud má zapnutou funkci Wi-Fi. Následující postup vám umožní tuto funkci vypnout u fotoaparátu Canon® EOS 2000D. Postup pro ostatní modely je obdobný – více informací získáte v uživatelské příručce vašeho fotoaparátu. Zapněte fotoaparát, stisknutím tlačítka MENU aktivujte nabídku fotoaparátu a šipkami najeďte na třetí kartu se žlutě vyobrazeným klíčem. Vyberte položku Wi-Fi/NFC a stiskněte tlačítko SET. Pomocí šipek vyberte volbu Zakázat (Disable) a stiskněte tlačítko SET. Odpojte a opět připojte fotoaparát k PC USB kabelem. Nyní by se fotoaparát měl zobrazit ve Správci zařízení v sekci Přenosná zařízení (Portable Devices) a mělo by mýt možné s ním dále pracovat standardním způsobem.

device-manager-canon-eos-2000d-cs

Živý obraz má nízkou snímkovou frekvenci.
 1. V Ovládacích panelech operačního systému Microsoft® Windows® se v části Systém a zabezpečení -> Možnosti napájení ujistěte, že nepoužíváte Úsporný režim. Používejte režim Rovnováha, případně Vysoký výkon.
 2. Ujistěte se, že používáte poslední verzi programu QuickPHOTO včetně případné aktualizace ovládacího panelu fotoaparátů Canon® EOS. Instalační soubory můžete nalézt na stránce Ke stažení.
 3. Je doporučeno používat 64bitový operační systém Microsoft® Windows® 7 nebo novější.
 4. Použijte výkonnější počítač. Je doporučen procesor s vysokým výpočetním výkonem na jádro, např. Intel i5-3470 nebo lepší.
 5. Zkuste zmenšit okno ovládacího panelu fotoaparátu tak, aby se zmenšila plocha živého obrazu.

Zobrazuje se varování „Baterie je vybitá. Vyměňte baterii nebo připojte síťový napáječ.“
 • Ujistěte se, že síťový adaptér je správně připojen. Pokud používáte baterii, tak zkontrolujte, že je plně nabitá.
 • Pokud problém přetrvává, váš fotoaparát pravděpodobně není kompatibilní s nainstalovanou verzí programu QuickPHOTO. Přejděte na stránku Ke stažení a stáhněte si nejnovější verzi programu QuickPHOTO a je-li k dispozici, také aktualizaci ovládacího panelu fotoaparátů Canon® EOS.

Pořízené snímky u kraje přechází do tmavé až černé barvy.

Tento nežádoucí efekt se může projevit při snímání s velmi krátkými expoziční časy – v režimu automatické (v některých případech i manuální) expozice. V automatickém režimu snižte intenzitu osvětlení mikroskopu, případně citlivost ISO. V případě manuálního režimu nastavte delší čas expozice.

Jak změnit nastavení Automatického vypínání?

Fotoaparáty Canon® EOS se ve výchozím stavu vypínají po 30 sekundách nečinnosti. Toto nastavení lze u zrcadlovky Canon® EOS 2000D změnit následovně (postup pro ostatní modely je obdobný – více informací získáte v uživatelské příručce vašeho fotoaparátu):
Zapněte fotoaparát a odpojte z něj USB kabel. Stisknutím tlačítka MENU aktivujte nabídku fotoaparátu a šipkami najeďte na první kartu se žlutě vyobrazeným klíčem. Vyberte položku Autom.vypnutí (Auto power off) a stiskněte tlačítko SET. Pomocí šipek vyberte požadované nastavení a stiskněte tlačítko SET. Pro použítí na mikroskopu doporučujeme vybrat možnost Zakázat.

Zobrazuje se chybové hlášení „Access Violation at adress...“

Zobrazování tohoto chybového hlášení může způsobovat modul Deep Focus ve verzi 3.3, zkuste jej proto odinstalovat. Pokud se tím problém vyřeší, aktualizujte program QuickPHOTO i modul Deep Focus na poslední verzi.

Poznámka: modul Deep Focus ve verzi 3.4 a 3.5 nelze nainstalovat do programů QuickPHOTO 3.0. Nejdříve program QuickPHOTO aktualizujte na verzi 3.2.

Kamery PROMICAM LITE

Ve Windows XP se v ovládacím panelu nezobrazují některé ovládací prvky (přepínače).

Ze sekce Ke stažení si stáhněte a aktualizujte ovládací panel kamer PROMICAM LITE na nejnovější verzi.

Pokud nechcete nebo nemůžete ovládací panel aktualizovat, postupujte následovně: v systému Windows XP klepněte na nabídku Start a otevřete Nastavení -> Ovládací panely. Ujistěte se, že Ovládací panel je přepnutý na Klasické zobrazení. Otevřete okno Zobrazení, přejděte na záložku Nastavení a změňte Kvalitu barev na Střední (16 bitů).

Ovládací panel PROMICAM bez zobrazených přepínačů ve Windows XP

Fotoaparáty OLYMPUS®

Fotoaparát se nedaří připojit programem QuickPHOTO.
 1. Zkontrolujte, že máte nainstalovaný program QuickPHOTO ve verzi 2.3 build 87x-VIII nebo novější.
 2. V programu QuickPHOTO v nabídce Snímací zařízení (Zařízení) zkontrolujte, zda máte vybraný správný ovládací panel pro používaný fotoaparát:
  • Fotoaparáty OLYMPUS® E-3, E-30, E-410, E-420, E-450, E-510, E-520 a E-620
   „Digitální zrcadlovka OLYMPUS® E-systém v.2“
  • Fotoaparát OLYMPUS® E-600
   „Digitální zrcadlovka OLYMPUS® E-systém“
   Poznámka: po otevření ovládacího panelu se v jeho názvu zobrazí text „Digitální zrcadlovka OLYMPUS® E-systém v.2“
  • Fotoaparát OLYMPUS® E-330
   „Digitální zrcadlovka OLYMPUS® E-systém“
  • Fotoaparáty OLYMPUS® řady SP a CAMEDIA®
   „Digitální fotoaparát OLYMPUS®

  Pokud v uvedené nabídce nemáte požadovanou volbu, spusťte instalaci programu QuickPHOTO a doinstalujte si potřebný ovládací panel.

 3. Zkontrolujte, zda je fotoaparát přepnutý do režimu pro ovládání z počítače.
 4. Zkontrolujte, zda je fotoaparát zapnutý a připojený k počítači USB kabelem. Pokud používáte baterii, zkontrolujte, že je plně nabita.
 5. Pokud používáte fotoaparát OLYMPUS® řady CAMEDIA® nebo SP, zkontrolujte, zda a jak je možné fotoaparát používat ze standardních účtů.
 6. Pokud používáte fotoaparát OLYMPUS® řady CAMEDIA®, ujistěte se, že je v něm vložena paměťová karta.
 7. Ujistěte se, že kryt paměťové karty je zavřený.
 8. Ve Správce zařízení systému Microsoft® Windows® zkontrolujte, zda jsou správně nainstalovány ovladače fotoaparátu:
  • Fotoaparáty OLYMPUS® E-3, E-30, E-410, E-420, E-450, E-510, E-520, E-600 a E-620
  • Fotoaparát OLYMPUS® E-System E-330
   device-manager-olympus-esystem-e-330-cs
  • Fotoaparáty OLYMPUS® řad SP a CAMEDIA®
   device-manager-olympus-camedia-c7070wz-cs
   Příklad pro OLYMPUS® C-7070WZ
   Pokud je vedle jména zařízení zobrazen znak vykřičníku, klikněte pravým tlačítkem myši na zařízení a zvolte volbu Odinstalovat. Vypněte a zapněte fotoaparát. Ovladač by se měl automaticky přeinstalovat.
 9. Resetujte fotoaparát do výchozího nastavení. Po tomto kroku je nutné fotoaparát znovu přepnout do režimu pro ovládání z počítače.
 10. Ujistěte se, že zařízení pro zobrazení živého obrazu je správně nainstalováno a nastaveno.
 11. Pokud používáte fotoaparát OLYMPUS® E-330, postupujte následovně:
  • Ujistěte se, že používáte operační systém Microsoft® Windows® XP SP3, a že máte účet s administrátorským oprávněním.
  • Ujistěte se, že ve fotoaparátu je nahrán firmware ve verzi 1.2 nebo novější. Aktuální verzi firmware zjistíte následujícím způsobem: zapněte fotoaparát, odpojte USB kabel, stiskněte tlačítko MENU, přejděte do Nastavení 2 (symbol klíče s číslem 2), zde zvolte položku Firmware (poslední položka). Je vyžadován firmware Body: 1.2 nebo novější. Pokud máte starší verzi firmware, nahrajte do fotoaparátu nový firmware pomocí programu OLYMPUS® MASTER 2 (pro aktualizaci je nutné připojení k internetu) nebo se obraťte na autorizovaný servis OLYMPUS®.
  • Spusťte průvodce Camera Setup (Program Files\Common Files\OLYMPUS\service\setupcam.exe) a postupujte podle pokynů. Po dokončení fotoaparát vypněte a znovu zapněte.

Jak přepnout fotoaparát OLYMPUS® do režimu pro ovládání z počítače nebo do režimu Mass Storage?

Fotoaparáty OLYMPUS® disponují dvěma režimy:

 1. STORAGE (výchozí) pro stahování snímků, ve kterém je fotoaparát přístupný jako disková jednotka (Mass Storage),
 2. OVLADANI (CONTROL) pro ovládání fotoaparátu z počítače.

Pro ovládání fotoaparátu z programu QuickPHOTO jej následujícím postupem přepněte do režimu OVLADANI (CONTROL):

 • Fotoaparáty OLYMPUS® E-330, E-410 a E-510
  V menu fotoaparátu v nabídce Nastavení 2 (symbol klíče s číslem 2) najeďte kurzorem na položku USB REŽIM (USB MODE). Stiskněte šipku doprava a zvolte možnost OVLADANI (CONTROL). Potvrďte tlačítkem OK.
 • Fotoaparáty OLYMPUS® E-3, E-420, E-450, E-520 a E-620
  V menu fotoaparátu v nabídce Nastavení 1 (symbol klíče s číslem 1) nebo pro model E-620 Uživatelská nabídka (symbol ozubených kol) najeďte kurzorem na položku DISP/zvuk/PC (symbol klíče s písmenem D) a stiskněte šipku doprava. Najeďte kurzorem na položku USB REŽIM (USB MODE), stiskněte šipku doprava a zvolte možnost OVLADANI (CONTROL). Potvrďte tlačítkem OK.
 • Fotoaparát OLYMPUS® E-600
  V menu fotoaparátu v nabídce Nastavení (symbol klíče) najeďte kurzorem na položku MENU DISPLEJ (MENU DISPLAY) a stiskněte šipku doprava. Pomocí šipek nastavte hodnotu ZAP (ON). Potvrďte tlačítkem OK. Dále v menu fotoaparátu v nabídce Uživatelská nastavení (symbol ozubených kol) najeďte kurzorem na položku DISP/PC a stiskněte šipku doprava. Najeďte kurzorem na položku USB REŽIM (USB MODE), stiskněte šipku doprava a zvolte možnost OVLADANI (CONTROL). Potvrďte tlačítkem OK.
 • Fotoaparáty OLYMPUS® řady SP a CAMEDIA®
  Ujistěte se, že USB kabel i kabel TV výstupu jsou od fotoaparátu odpojeny. Otočným ovladačem přepněte fotoaparát do režimu P, zapněte jej a otevřete kryt paměťové karty. Objeví se varování Card cover open. Poté stiskněte nejdříve tlačítko OK/menu (1) a k němu tlačítko Quick View (u starších modelů zapnutí/vypnutí LCD obrazovky) (2). Obě tlačítka držte stisknutá cca 3 sekundy. Objeví se menu CAMERA/SDK SETUP. V nabídce USB vyberte možnost CONTROL (u starších modelů možnost On), potvrďte tlačítkem OK a zavřete kryt paměťové karty.

Pokud potřebujete k fotoaparátu přistupovat jako v diskové jednotce, přepněte jej obdobným postupem zpět do režimu STORAGE, nebo si pořiďte čtečku paměťových karet.

Které fotoaparáty OLYMPUS® lze ovládat ve standardních účtech a jak toho docílit?
 • Fotoaparáty OLYMPUS® E-3, E-30, E-410, E-420, E-450, E-510, E-520, E-600 a E-620

  Tyto fotoaparáty je možné používat ze standardních účtů automaticky.

 • Fotoaparát OLYMPUS® E-330

  Tento fotoaparát nelze používat ze standardních účtů, je nutné administrátorské oprávnění.

 • Fotoaparáty OLYMPUS® rady SP a CAMEDIA®

  V 64bitových operačních systémech nelze tyto fotoaparáty používat ze standardních účtů, je nutné administrátorské oprávnění.

  V 32bitových operačních systémech pro zpřístupnění fotoaparátu ze standardních účtů postupujte následovně:

  1. Z nabídky Start systému Microsoft® Windows® spusťte program Změna fotoaparátu OLYMPUS® řady CAMEDIA a SP (vyžaduje administrátorská oprávnění).

   start-menu-olympus-camedia-camera-change-link-cs
   Ilustrační foto pro QuickPHOTO CAMERA 3.0 ve Windows® 7
  2. Postupujte dle pokynů tohoto průvodce.
  3. Po ukončení průvodce je nutné fotoaparát vypnout a opět zapnout.

Živý obraz se neobrazuje správně, nebo se zobrazuje varování: „Nebylo vybráno zařízení pro zobrazení živého obrazu. Živý obraz nebude k dispozici.“
 1. V tabulce kompatibility zařízení pro zobrazení živého obrazu si ověřte vzájemnou kompatibilitu vašeho zařízení a operačního systému.
 2. Ve Správci zařízení operačního systému zkontrolujte, zda jsou správně nainstalovány ovladače zařízení pro zobrazení živého obrazu.
  • Zařízení AV USB 2.0 Pro:
  • Zařízení Grandtec Grand AV USB 2.0:
  • Zařízení Leadtek Winfast VC100 XP (PCI):
 3. Ujistěte se, že videovýstup fotoaparátu je propojen se žlutým cinch konektorem zařízení pro zobrazení živého obrazu.
 4. Ujistěte se, že v Nastavení programu QuickPHOTO, v části Fotoaparáty OLYMPUS®, je zvoleno správné zařízení pro zobrazení živého obrazu, video standard PAL nebo PAL-B a vstup kompozitní. Pro obnovení základního nastavení živého obrazu můžete využít tlačítko Obnovit. Stiskněte tlačítko OK pro uložení nastavení.
 5. Ujistěte se, že videovýstup fotoaparátu OLYMPUS® je nastaven na PAL:
  • Fotoaparáty OLYMPUS® řady E-systém

   Odpojte od fotoaparátu všechny kabely. Aktivujte menu fotoaparátu. V podnabídce Nastavení 2 (symbol klíče s číslem 2) najděte volbu VIDEO OUT a zkontrolujte, že je aktivní volba PAL.

  • Fotoaparáty OLYMPUS® CAMEDIA® a SP

   Odpojte od fotoaparátu všechny kabely s výjimkou napájení. Aktivujte menu fotoaparátu. V podnabídce Set najděte volbu VIDEO OUT a zkontrolujte, že je aktivní volba PAL. Dále najeďte na volbu ALL RESET a nastavte volbu na OFF.

 6. V ovládacím panelu fotoaparátu na záložce Živý obraz zkontrolujte hodnoty jasu, kontrastu, sytosti a odstínu. Pro nastavení původních hodnot použijte tlačítko Výchozí.
 7. Ujistěte se, že ve vašem operačním systému není nainstalován některý z balíčků kodeků, např.: K-Lite Codec Pack, Codec Pack All in 1, ACE Mega CoDecS Pack, ffdshow, Vobsub. Pokud máte některý z codec packů nainstalován, odinstalujte jej.
 8. V případě použití digitálního fotoaparátu OLYMPUS® řady E-systém a zařízení pro zobrazení živého obrazu Grand AV USB 2.0 se ujistěte, že USB kabely od těchto zařízení nejsou zapojeny do stejného USB řadiče.
 9. Ujistěte se, že máte nainstalovány nejnovější ovladače grafické karty.
 10. Pokud se živý obraz stále nezobrazuje, může být poškozený konfigurační soubor s nastavením programu. V tomto souboru je veškeré nastavení programu QuickPHOTO (u verzí 2.0 až 2.3 jsou zde uloženy i kalibrace). Proto si před dalším postupem zaznamenejte důležitá nastavení a zazálohujte kalibrace.
  Ujistěte se, že program QuickPHOTO není spuštěn. Ze složky programu QuickPHOTO (např.: C:\Program Files (x86)\QuickPHOTO CAMERA 3.2) odstraňte konfigurační soubor „config.xml“ a spusťte program QuickPHOTO. Projděte Průvodce nastavením, ve kterém správně nakonfigurujte zařízení pro zobrazení živého obrazu.

Zobrazuje se chybové hlášení kvůli souboru cresprop.ax.

K této chybě dochází při použití zařízení AV USB 2.0 Pro na počítači, kde bylo používáno zařízení Grand AV USB 2.0. Přejděte do sekce Ke stažení – archiv a použijte nástroj AV USB 2.0 Device Drivers Cleaner k odstranění ovladačů zařízení Grand AV USB 2.0 z operačního systému.

Kamery ARTRAY ARTCAM

Živý obraz se nezobrazuje správně, nebo se nedaří nainstalovat ovladače kamery.

Problém může být způsoben nízkou kvalitou USB spojení. Nepoužívejte USB rozbočovače ani prodlužovací kabely. Kameru připojte do jiného USB portu, nejlépe vyvedeného přímo ze základní desky na zadní straně počítače. Pokud problém přetrvává, použijte přídavný interní USB řadič.

Dochází k odpojování kamery.

Při použití automatické expozice se ujistěte, že preparát v zorném poli kamery je dostatečně osvětlen, nebo použijte manuální režim expozice.

Kamery IDS uEye®

Kameru se nedaří připojit programem QuickPHOTO nebo se zobrazuje chybové hlášení „Access violation at address...“.

Nejprve si v tabulce kompatibility snímacích zařízení ověřte, že používáte kompatibilní verzi programu QuickPHOTO a operačního systému. Poté zkontrolujte ovladače kamery:

 • Kamery kromě UI-1440-C
 • V okně Programy a funkce operačního systému Microsoft® Windows® se ujistěte, že máte nainstalovány ovladače kamer IDS uEye® ve verzi 3.6. Pokud máte nainstalované starší anebo novější ovladače, odinstalujte je. Poté přeinstalujte program QuickPHOTO a nechte jej nainstalovat správné ovladače (pokud je tato funkce k dispozici). V opačném případě sami nainstalujte ovladače ve verzi 3.6 ze složky Drivers na instalačním disku programu QuickPHOTO.

 • Kamera UI-1440-C

  Postup pro tuto kameru je analogický, jsou ale vyžadovány ovladače ve verzi 2.4.

Zdroje analogového videosignálu

Nezobrazuje se živý obraz.
 1. Ujistěte se, že videovýstup zdroje analogového videosignálu je propojen se zařízením pro zobrazení živého obrazu.
 2. Ujistěte se, že v programu QuickPHOTO je v Nastavení pro Analogový videosignál nastaven vstup na kompozitní a video standard na PAL nebo PAL-B. Pro obnovení základního nastavení živého obrazu můžete použít tlačítko Obnovit.
 3. Ujistěte se, že ve vašem operačním systému není nainstalován některý z balíčků kodeků typu K-Lite Mega Codec Pack, Codec Pack All in 1, ACE Mega CoDecS Pack, ffdshow, Vobsub apod. Pokud máte některý z balíčků kodeků nainstalován, odinstalujte jej.


OLYMPUS®, CAMEDIA® jsou registrované značky společnosti OLYMPUS Corp.
Microsoft®, Windows® jsou registrované značky společnosti Microsoft Corp.
Canon® je registrovaná značka společnosti Canon Inc.
uEye® je registrovaná značka společnosti IDS Imaging Development Systems Inc.